Dzielnicowi - Posterunek Policji w Kargowej - Dzielnicowi - KMP Zielona Góra

Dzielnicowi

Data publikacji 31.12.2018

POSTERUNEK POLICJI W KARGOWEJ

ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa
tel: 68 4762336

Kierownik Posterunku:
asp. Jacek Dryło
tel: 519534674

Dyżury pełnione w Posterunku Policji w Kargowej:

  • w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 - dyżur pełni kierownik posterunku asp. Jacek Dryło tel: 519534674
  • w każdy roboczy czwartek w godz. 15.00 - 17.00

tel. dyżurnego Komisariatu Policji w Sulechowie : 68 385 96 11

REJON I
dzielnicowy - st. sierż. Maciej Oczujda

tel: 68 4762336

tel. 519 534 635

adres e-mail:

dzielnicowy.kargowa1@go.policja.gov.pl

Teren miasta Kargowa.

Czas realizacji:

od 01.03.2019r. do 31.08.2019r.

Podmioty zewnętrzne współpracujące w realizacji zadania:

Urząd Miasta Kargowa, Radny Okręgu Wyborczego nr 4, Szkoła Podstawowa w Kargowej, Szkolna Rada Rodziców w Kargowej

Opis działania priorytetowego:

Kargowa - rejon boiska szkolnego przy ul Browarnej - ograniczenie wykroczeń o charakterze porządkowym.

   

REJON II
dzielnicowy -  sierż. szt. Waldemar Michalewicz

tel: 68 4762336

tel. 519 534 168

adres e-mail:

dzielnicowy.kargowa2@go.policja.gov.pl

Gmina Kargowa:

Miejscowości:

Chwalim, Dąbrówka, Stary Jaromierz, Linie, Nowy Jaromierz, Wojnowo,
Obra Dolna, Smolno Wielkie, Karszyn, Smolno Małe, Przeszkoda, Kaliska,

Czas realizacji:

od 01.03.2019r. do 31.08.2019r.

Podmioty zewnętrzne współpracujące w realizacji zadania:

Urząd Miasta Kargowa, Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, Sołtys Wsi Smolno Wielkie, GDDKIA oddział w Zielonej Górze, ITD w Gorzowie Wlkp.

Opis działania priorytetowego:

Smolno Wielkie - rejon mostu drogowego na drodze powiatowej nr 1192F- ograniczenie poruszania się pojazdów nie stosujących się do znaku B-18. " Zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej powyżej 15 T"