Dzielnicowi - Posterunek Policji w Trzebiechowie - Dzielnicowi - KMP Zielona Góra

Dzielnicowi

Data publikacji 31.12.2018

Posterunek polICJI W TRZEBIECHOWIE

ul. Parkowa 1b, 66-132 Trzebiechów
tel: 68 4762361

Kierownik Posterunku:
asp. Leszek Kurylczyk
tel: 519534258

Dyżury pełnione w Posterunku Policji w Trzebiechowie:

  • w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 - dyżur pełni kierownik posterunku  mł. asp. Leszek Kurylczyk tel: 519534258
  • w każdy roboczy wtorek w godz. 15.00 - 17.00

tel. dyżurnego Komisariatu Policji w Sulechowie : 68 385 96 11

REJON I
dzielnicowy – sierż. szt. Ernest Schmidt

tel: 68 4762361

tel. 519 534 633

adres e-mail:

dzielnicowy.trzebiechow1@go.policja.gov.pl

Gmina Trzebiechów:

miejscowości:

Borek, Gębice, Głęboka, Głuchów, Ledno, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice,

Trzebiechów, Swarzynice.

Czas realizacji:

od 01.09.2018r. do 28.02.2019r.

Podmioty zewnętrzne współpracujące w realizacji zadania:

Urząd Gminy Trzebiechów

Opis działania priorytetowego:

Trzebiechów - zapobieganie i ujawnianie wykroczeń porządkowych,  w szczególności spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, popełnianie nieobyczajnych wybryków, zaśmiecanie oraz używanie słów nieprzyzwoitych w rejonie sklepów spożywczych.

 

REJON II
dzielnicowy – st. sierż. Marcin Wróbel

tel: 68 4762361

tel. 519 534 632

adres e-mail:

dzielnicowy.trzebiechow2@go.policja.gov.pl

Gmina Bojadła:

Miejscowości :

Bojadła, Bełcze, Karczemka, Kartno, Pólko, Klenica, Kliniczki, Młynkowo, Pólko, Wirówek,
Przewóz, Pyrnik, Susłów, Sosnówka, Siadcza.

Czas realizacji:

od 01.09.2018r. do 28.02.2019r.

Podmioty zewnętrzne współpracujące w realizacji zadania:

Urząd Gminy Trzebiechów, Gminna Komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

Opis działania priorytetowego:

Bojadła - ul.Boczna - zapobieganie i ujawnianie wykroczeń porządkowych,  w szczególności spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie oraz dewastacja mienia  w rejonie otwartej siłowni usytuowanej na terenie Gminnego Ośrodka Kultury.

 

 

 

 

UWAGA !!!

W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego z dzielnicowym,
prosimy dzwonić do Kierownika Posterunku Policji w Trzebiechowie                                                

lub dyżurnego Komisariatu Policji w Sulechowie,
który poinformuje o możliwości kontaktu z dzielnicowym

 

DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W SULECHOWIE

numer telefonu kontaktowego - 068 385 96 11

TELEFON ALARMOWY POLICJI – 997