Kierownictwo - KMP Zielona Góra

Kierownictwo

Kierownictwo

MŁ. INSP. JAROSŁAW TCHOROWSKI

Komendant Miejski Policji

 

 

podinsp. MARCIN SAPUN

I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji

 

 

KOM. KRZYSZTOF GAJDA

Z-ca Komendanta Miejskiego Policji