W trosce o bezpieczeństwo pieszych - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 28.11.2017

Zielonogórscy policjanci prowadzą działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Szczególną uwagę zwracają na sposób zachowanie kierujących samochodami w stosunku do pieszych. Pamiętajmy jednak, że także pieszy w ruchu drogowym ma swoje obowiązki.

Podczas prowadzonych działań, na głównych ulicach miasta policjanci ruchu drogowego czuwają nad bezpieczeństwem pieszych, ale też przypominają im o ostrożności i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  Poprzez takie działania policjanci chcą przypomnieć nie tylko o prawach, ale także obowiązkach pieszego. Piesi powinni pamiętać m.in., że przed wejściem na przejście powinni się upewnić czy mogą bezpiecznie przejść na druga stronę. 

Kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściach, o czym najczęściej zapominają przy skręcie w inną drogę lub nie zatrzymując się na tzw. „zielonej strzałce”. Natomiast kierujący często skarżą się, że piesi wchodzą nagle na jezdnię zmuszając ich do nagłego hamowania, lub też mając założone kaptury i słuchawki w uszach nie słyszą, ani też nie widzą tego co dzieje się na drogach.

Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przestrzegają m.in. przed przechodzeniem na drugą stronę jezdni na czerwonym świetle. Tylko wczoraj podczas działań policjanci ukarali mandatami 69 osób naruszających przepisy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 14 osób ukarano za przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle, a inne m.in. za parkowanie w rejonach przejść, na chodnikach i w miejscach utrudniających widoczność.

Celem takich policyjnych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Poprzez takie policyjne działania chcemy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegali przepisów, wtedy na pewno będzie bezpieczniej na zielonogórskich ulicach.