W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Data publikacji 25.05.2018

Dzielnicowa Komisariatu I Policji w Zielonej Górze, st.post. Anna Karczewska wspomaga mieszkańców miejscowości Łaz w utworzeniu oznakowanego przejścia dla pieszych w pobliżu znajdującego się tam placu zabaw. Do działań w ramach planu priorytetowego dzielnicowej zaangażowane są także instytucje współpracujące z zielonogórską policją.

Zielonogórscy dzielnicowi, zgodnie z § 38 zarządzeniem nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, realizują „Plany Priorytetowe” w swoich dzielnicach. Plany takich działań powstają na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie służbowym.

 

Jednym z przykładów takiego działania jest Plan Priorytetowy dzielnicowej Komisariatu I Policji w Zielonej Górze st.post Anny Karczewskiej. Dzielnicowa z Gminy Zabór, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w obsługiwanym przez siebie rejonie służbowym postanowiła wspomóc mieszkańców miejscowości Łaz w utworzeniu oznakowanego przejścia dla pieszych w pobliżu znajdującego się tam placu zabaw. Taki postulat, a także fakt przekraczania prędkości przez kierujących w tym rejonie zgłosili mieszkańcy miejscowości. Plan priorytetowy podzielony jest na kilka etapów i ma na celu zaangażowanie do współpracy także podmiotów pozapolicyjnych.

 

St.post. Anna Karczewska w swoim planie ujęła ścisłą współpracę z samorządowcami z gminy Zabór oraz Urzędem Gminy, a także zaangażowała do współpracy Zarząd Dróg Wojewódzkich i Autostrad w Zielonej Górze. Wsparciem w działaniach dzielnicowej jest pomoc kolegów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Zielona Góra. W ramach realizacji celów swojego planu, w minionym tygodniu dzielnicowa prowadziła już konsultacje z policjantami drogówki oraz uczestniczyła w kontroli prędkości na tym odcinku drogi. Zaplanowane są kolejne wspólne służby i kontrole, aby sprawdzić faktyczne zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ujawniać przypadki przekraczania prędkości we wskazanym rejonie, a także na terenie gminy Zabór.

 

W ostatnim czasie odbyła się wspólna służba dzielnicowej i policjantki Ruchu Drogowego. W trakcie służby wytypowano miejsca gdzie przeprowadzone zostaną kontrole prędkości. Niestety, w ciągu krótkiego czasu kilku kierowców zostało ukaranych mandatami. Pamiętajmy jednak, że takie kontrole prędkości mają na celu jedynie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  Miejsca do kontroli zostały wytypowane również na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa do korzystania z której dzielnicowi zachęcają mieszkańców na wszystkich spotkaniach w których uczestniczą. Jest to także przydatna wiedza do określania następnych Planów Priorytetowych zielonogórskich dzielnicowych.