Aktualności

Każdy uczestnik ruchu drogowego ma prawo czuć się bezpiecznie. Szkolenie dla osób niewidomych i niedowidzących.

Data publikacji 12.02.2020

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego w ubiegłym tygodniu odwiedzili podopiecznych Fundacji SZANSA DLA NIEWIDOMYCH Zielona Góra. W siedzibie fundacji odbyło się szkolenie dotyczące zasad ruchu drogowego.

 

 

         Edukacja dla bezpieczeństwa to jedno z podstawowych zadań zielonogórskich policjantów w działalności profilaktycznej. Staramy się dotrzeć z naszym przekazem do wszystkich grup, od najmłodszych po seniorów. Nie zapominamy także o osobach z niepełnosprawnościami.

         Już po raz kolejny współpracujemy z zielonogórskim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych. Wcześniej zielonogórscy policjanci zorganizowali dla podopiecznych fundacji kurs samoobrony przy okazji którego również były omawiane zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym, bezpieczeństwo mienia i zasady ruchu drogowego.

Na szkoleniu w ubiegłym tygodniu zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczegółowo omówiła kom. Katarzyna Świerkowska-Teska z Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej KMP. Przedstawione zostały między innymi tematy:  

  • przestrzeganie znaków drogowych a uprawnienia osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna może – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności – nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, chyba że pod tymi znakami umieszczona jest tabliczka z napisem "dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej T-29;
  • oznakowanie zielonogórskiego DEPTAKA (B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach);
  • odblaski i ich znaczenie dla bezpieczeństwa osób pieszych;   
  • bezpieczeństwo pieszego na przejściu dla pieszych, w strefie zamieszkania
  • art. 42 ustawy PoRD – niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników RD (sposób noszenia białej laski, definicja drogi – osoba niewidoma musi również używać laski na chodniku, chodzenie z psem przewodnikiem nie zwalnia z obowiązku noszenia białej laski, korzystanie z pomocy osoby trzeciej – nie trzeba nosić laski);
  • korelujący z art. 42 - art. 26 ustawy PoRD – kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię niewidomemu używającemu białej laski niezależnie od miejsca, w którym ten ją przekracza;
  • pomocna infrastruktura drogowa – coraz częściej stosowane są rozwiązania tyflograficzne (dotykowe) w przestrzeni miasta (na chodnikach oznaczenia fakturowe, na skrzyżowaniach słyszalna sygnalizacja dźwiękowa) - propozycje niedogodności w rozwiązaniach infrakstruktury dla niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego można zgłaszać do zarządcy drogi;
  • art. 8 ustawy PoRD – omówienie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej;
  • art. 130a ustawy PoRD – pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową skutkuje obligatoryjnym holowaniem na parking strzeżony.

 

Przypominamy:

Osoby niepełnosprawne - zarówno piesi jak i kierowcy - mimo przyznanych im przywilejów, są również zobowiązani do przestrzegania większości zasad tak samo jak pełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego.

 

na podstawie oprac.
kom. Katarzyny Świerkowskiej-Teska
WRD KMP Zielona Góra

 

podinsp. Małgorzata Barska