Coraz większe zainteresowanie służbą w Policji - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Coraz większe zainteresowanie służbą w Policji

Data publikacji 25.06.2020

24 czerwca (środa) w godzinach 11.00 – 13.00 kandydaci przygotowujący się do rekrutacji do służby w Policji mogli pod okiem policyjnych instruktorów sprawdzić swoje przygotowanie do testu sprawności fizycznej. Kandydatki i kandydaci ćwiczyli z pełnym zaangażowaniem, a instruktorzy korygowali błędy i podpowiadali jak technicznie pokonać każdą z przeszkód. Spotkanie odbywało się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

            Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. jest inicjatorem doskonalenia umiejętności sprawnościowych wszystkich osób, które wiążą swą przyszłość z Policją. Policyjni instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadania i tłumaczą jak pokonać poszczególne przeszkody w możliwie jak najkrótszym czasie. Pokonanie toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 min 41 s., jest warunkiem zaliczenia etapu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w szkołach Policji w Pile lub Słupsku.  

            Aby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie całą procedurę rekrutacyjną, która składa się z testu wiedzy, sprawdzianu sprawności fizycznej, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z kandydatów musi wykonać badania lekarskie i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby w Policji.

Jednym z etapów, który sprawia kandydatom do służby w Policji sporo trudności jest TSF czyli test sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

            Lubuska Policja w trosce o jak najlepsze przygotowanie kandydatów organizuje cyklicznie spotkania z wyszkolonymi instruktorami Policji, którzy podczas zajęć demonstrują poszczególne elementy tego etapu kwalifikacyjnego i korygują ewentualne błędy kandydatów. Takie spotkanie daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności, a instruktorzy chętnie podpowiedzą jak technicznie pokonywać przeszkody, aby zrobić to sprawie, szybko i zmieścić się w założonym czasie.

Spotkania te organizowane były dotychczas 2 razy w miesiącu, ale ze względu na bardzo duże zainteresowanie od czerwca są organizowane raz w tygodniu. Kolejne spotkanie dla kandydatów i wszystkich, którzy chcą się sprawdzić odbędzie się 1 lipca br. w godz. 11.00- 13.00 w sali Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Strzeleckiej w Zielonej Górze.

Zapraszamy wszystkich chętnych!